Pejabat Kesihatan Daerah (PKD) memiliki banyak fungsi salah satunya iaitu, Penggubalan dasar teknikal mengikut pihak berkuasa wilayah dalam sektor kesihatan yang merangkumi

Pejabat Kesihatan Daerah merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tugas mentadbir urusan

Pejabat Kesihatan Daerah (PKD) bertanggungjawab terhadap kesihatan seluruh Malaysia. Adapun misi yang PKD iaitu menyediakan perkhidmatan yang cekap dan berkesan. Perkhidmatan tersebut

Pejabat Kesihatan daerah meminta kepada masyarakat Malaysia untuk berhati-hati dan berwaspada dengan pelbagai penyakit saat kini terutama wabak Covid-19. PKD mengesyorkan masyarakat

Adakah Anda tahu bahawa Pejabat Kesihatan Daerah mempunyai tugas utama iaitu membantu Walikota dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah dan membantu tugas di

  • 1
  • 2