JPJ menempatkan banyak senarai di seluruh Negeri Malaysia, salah satunya di Negeri Terengganu. Bagi Anda yang mempunyai sebarang urusan yang berkaitan dengan

Selaras dengan pembukaan jabatan JPJ, ada satu undnag-undang jalan raya yang telah diluluskan. Memandangkan pentingnya tugas-tugas bagi menguatkuasakan udang-undang tersebut khasnya terhadap

JPJ mempunyai tugas iaitu bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan kaunter. JPJ menempatkan banyak cawangan di seluruh Malaysia bagi memudahkan Anda melakukan pelbagai aktiviti.

Kini JPJ meningkatkan pelbagai inovasi dan mutu kecekapan dalam perkhidmatan. JPJ membolehkan Anda melakukan pelbagai perkhidmatan yang telah disediakan oleh JPJ. Anda

Bagi Anda yang mempunyai pelbagai urusan atau perkhidmatan dengan JPJ, JPJ menyediakan pelbagai perkhidmatan yang dapat Anda gunakan. Anda dapat mengunjungi cawangan

Adakah Anda tahu bahawa Jabatan Pengangkutan Jalan telah ditubuhkan bagi bertujuan untuk menyelaraskan segala aspek berkaitan dengan pengangkutan bagi seluruh negeri. Bagi

Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia merupakan salah satu dari jabatan di bawah Bahagian Darat. JPJ bertanggung jawab dalam menyediakan perkhidmatan kaunter bagi pelesenan